STRONA W PRZEBUDOWIE

PAGE IS BEING UPDATED

Agencja kreatywna MAYAKI zapewnia wszechstronne wsparcie marketingowe: od ustalenia tożsamości marki, przez strategiczne planowanie, po realizację kampanii w klasycznych i nowych mediach. Szczycimy się współpracą z przedsiębiorstwami z niemal każdego sektora rynku.

Copywriting, branding i video marketing to nasze produkty pokazowe. Stara strona zużyła się w roli pokazówki, więc niestety musicie Państwo poczekać i tymczasem uwierzyć nam na słowo.

Mniej cierpliwi mogą poza kolejką dostać spersonalizowane portfolio i bezpłatną wycenę. Wystarczy wysłać zapytanie ofertowe na adres podany w stopce. Pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy!

 

z poważaniem

zespół MAYAKI

MAYAKI Creative Agency provides comprehensive marketing support: from establishing brand identity, through strategic planning, to the implementation of campaigns in classic and new media. We pride ourselves on working with companies from almost every market sector.

Copywriting, branding and video marketing are our show products. The old website has worn out as a showcase, so unfortunately you have to wait and take our word for it.

Less patient can get a personalized portfolio and a free quote outside the queue. Just send your inquiry to the address given in the footer. Best regards and feel invited to join us on the creative side!

 

sincerely

MAYAKI team